Nieuws

BIS verstevigt positie binnen de Overheid

26-05-2015 11:58

Audiovisuele & ICT oplossingen marktleider bieden toegevoegde waarde voor overheden

Ridderkerk, 12 mei 2015 – Audiovisueel marktleider BIS heeft in de afgelopen maanden zijn positie binnen de Overheidssector verder verstevigd zien worden. Deze versteviging van de rol van BIS is mede te danken aan het feit dat BIS meerdere (zeer) grote Europese aanbestedingen gegund heeft gekregen. De gewonnen aanbestedingen betreffen stuk voor stuk advies, realisatie, onderhoud en beheer van veelzijdige audiovisuele, videoconference, narrowcasting en room management oplossingen bij meerdere (inter)nationale, regionale en provinciale overheden, enkele ministeries, uitvoeringsorganisaties en een fors aantal Nederlandse gemeenten.

Trots, niet verrast

Claude Nahon, President van Mood Media International waar BIS onderdeel van uitmaakt, is trots op deze ontwikkeling maar niet verrast. Nahon: “Al jaren mag BIS tientallen grote en kleinere gemeenten, provincies, (inter)nationale overheden, waterschappen, uitvoeringsorganisaties etc. van onze oplossingen voorzien, die onmisbaar zijn om professioneel samen te kunnen werken en goed te kunnen communiceren. Samen met deze organisaties en steeds inspelend op hun wensen hebben wij in de laatste jaren onze mogelijkheden voor overheidgerelateerde organisaties verder uitgebreid en waar nodig verbeterd”.

Jean Pierre Overbeek, CEO van de internationale BIS groep, Dat de door ons opgebouwde kennis en kunde toegevoegde waarde bieden voor onze relaties bij de verschillende overheden geeft veel voldoening en motivatie om onze expertise verder uit te breiden. De gunning van een groot aantal nieuwe opdrachten, waarvan velen via openbare Europese aanbestedingen, houdt onder meer in dat BIS meerdere meerjarige samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten, waardoor we in de komende jaren voor ongeveer 62.000 overheidsmedewerkers in de Benelux audiovisuele en daaraan gerelateerde ICT oplossingen mogen gaan faciliteren. Bovenop de reeds bestaande relaties die we bij overheden al jarenlang mogen voorzien van onze oplossingen.

Dit betekent voor BIS tevens dat we als partner mogen optrekken met overheden die middenin de dynamiek zitten van een veranderende overheid in zowel Nederland als België. Overheden, die concepten als het nieuwe werken aan het omarmen zijn en met uitdagingen worden geconfronteerd zoals de verandering naar een compacte rijksoverheid. Voor BIS is het een uitdaging om onze kennis en kunde zo optimaal mogelijk in te zetten om al deze processen en zaken te ondersteunen met de juiste technologische audiovisuele & ICT hulpmiddelen.

Audiovisele trends binnen de Overheid

BIS ziet nadrukkelijk een aantal trends op het gebied van de audiovisuele bestedingen binnen de Overheid. Mede onder druk van het afstoten van gebouwen, het met andere ambtelijke organisaties gezamenlijk betrekken van locaties en de wil om flexibeler en duurzamer te werken, neemt de toepassing van videovergaderen (zowel in groepen als bij korte persoonlijke meetings) een vlucht.

Daarnaast zien wij dat steeds meer overheidsorganisaties slimme technologie voor narrowcasting (digital signage) combineren met wachtrijmanagement en zo een integraal, centraal te beheren en remote toegankelijk informatieplatform creëren, waarmee op een visueel aantrekkelijke manier belangrijke informatie getoond kan worden; al dan niet aangevuld met interactieve elementen.

Een derde trend is de steeds frequentere integratie van webcasting toepassingen (streaming & archiving) waarmee overheden de burger de gelegenheid geven om – live en on-demand – (raads)vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten in beeld en geluid te volgen. De burger op de virtuele publieke tribune. Een vierde trend is de stijgende toepassing van IR aangestuurde conferentiesystemen. Door het steeds verder vollopen van de WiFi band – met de toegenomen storingsgevoeligheid van dien - stappen gemeentes, provincies, waterschappen en andere organisaties massaal over op veel stabielere systemen met InfraRood communicatie.

Beeldbepalende speler

BIS treedt niet met de namen van de opdrachtgevers naar buiten. Dat neemt niet weg dat BIS – met 150+ Nederlandse en Belgische gemeenten, tientallen provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, meerdere ministeries, uitvoeringsorganisaties en Europese overheden in zijn klantenportefeuille een beeldbepalende speler binnen de Overheid is.

Maak een afspraak en ervaar wat de BIS adviseur voor u kan doen.
Bel vandaag nog: 0180 - 486 777 . Of neem contact op via ons contactformulier.

Gratis advies over Nieuws? BIS|Econocom helpt je graag verder:

0180 - 486 777
Vraag / Offerte