Nieuws

Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving rondom bekabeling?

06-06-2017 11:31

Per 1 juli 2017 wordt belangrijke Europese regelgeving ingevoerd, die grote impact zal hebben op het gebruik van bekabeling (elektriciteit, data, audio, video etc.) in permanente installaties in gebouwen. Uit onze contacten met klanten blijkt dat heel veel organisaties niet (voldoende) van deze wetgeving op de hoogte zijn. Als uw professionele partner informeren wij u er graag over.

Construction Products Regulation - CPR

De regelgeving rondom de bekabeling is onderdeel van de Europese Construction Products Regulation (CPR). Via deze regelgeving zorgt de Europese Unie voor standaardisatie, meer veiligheid en meer duidelijkheid; zowel voor degenen die een pand laten bouwen als voor die organisaties, die het pand voor een opdrachtgever realiseren cq inrichten. De wetgeving (klik hier voor de officiële website) sluit aan bij de norm EN 50575 en geeft ook richtlijnen met betrekking tot de vraag welke bekabeling toegestaan is in welke situatie, ook met het oog op brandveiligheid.

Classificatie conform NEN 8012-norm

Het brandgedrag van bekabeling is in verschillende klassen verdeeld. Elk Europees land bepaalt zelf aan welke classificatie de bekabeling in een bepaalde toepassing minimaal moet voldoen. Voor Nederland is hiervoor de NEN 8012-norm opgesteld, waarin het aantal classificaties is beperkt tot vier (zie tabel). Met behulp van een risicoparagraaf in de NEN 8012-norm wordt op basis van de gebruiksfunctie en risicofactoren bepaald welke classificatie vereist is voor een specifieke toepassing. De classificatie voor openbare gebouwen en ziekenhuizen zal daardoor bijvoorbeeld anders zijn dan voor een kantoorgebouw met 20 medewerkers.

Aangepast productportfolio

Wij hebben voor verschillende branches, typen organisaties en toepassingen de inventarisatie reeds gedaan en ons productportfolio qua bekabeling hierop aangepast. Wij adviseren u graag over de nieuwe regelgeving en de impact op uw projecten en bedrijfsvoering.

Bel BIS: 0180 – 486777 of neem contact op via de mogelijkheden rechts.

Gratis advies over Nieuws? BIS|Econocom helpt je graag verder:

0180 - 486 777
Vraag / Offerte