Referenties

Parnassia Bavo Groep

De Parnassia Bavo Groep is een moderne organisatie in de GGZ van acht zorgbedrijven en in totaal meer dan 8000 medewerkers. De behoefte aan gespecialiseerde GGZ en verslavingszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. De Parnassia Bavo Groep wil als vernieuwende GGZ-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit. Daarom kiezen ze voor heldere specialisaties en topklinische GGZ, waarmee steeds gerichter en doeltreffender antwoord kan worden ge geven op psychische gezondheidsproblemen. Het brede palet aan kennis en kunde op het gebied van de GGZ is de kracht van de Parnassia Bavo Groep.

Begin dit jaar heeft BIS bij de Parnassia Bavo Groep een hypermoderne videoconference oplossing geadviseerd en gerealiseerd. De resultaten van de eerste uitrol zijn zo positief, dat in totaal twaalf vestigingen van de Parnassia Bavo Groep worden voorzien van videoconference oplossingen. Verder verzorgt BIS het onderhoud en de trainingen van de gebruikers en daarmee de implementatie van de “zachte kant” van het project.

videoconference in de gezondheidszorg videoconference in de gezondheidszorg

Naast kostenbesparingen en lagere milieudruk verwacht de Parnassia Bavo Groep andere voordelen. Doordat werknemers face-to-face kunnen overleggen, zonder daadwerkelijk bij elkaar te zitten, zullen – naar verwachting - de productiviteit en effectiviteit stijgen en de work/life-balance van medewerkers verbeteren. Ander voordeel is dat de kennisdeling en informatieoverdracht tussen de verschillende disciplines zal toenemen, waardoor de kwaliteit van zorg verder verbetert.

Parnassia Bavo Groep wil zich met deze innovatieve oplossingen positief onderscheiden richting de zorgvragers en hun omgeving en ook richting potentiële werknemers. Een stijgende kwaliteit, meer onderscheidend vermogen en een aantrekkelijkere werkgever tegen minder kosten; dat heeft BIS voor hen gerealiseerd.

Ga terug naar het referentieoverzicht.

Gratis advies over Referenties? BIS|Econocom helpt je graag verder:

0180 - 486 777
Vraag / Offerte