Maak je organisatie toekomstbestendig zónder grote (IT) investeringen

Maak je organisatie toekomstbestendig zónder grote (IT) investeringen

12-08-2020 Geschreven door Bas Heltzel

De coronacrisis stelt veel organisaties voor grote uitdagingen. Daarmee zeg ik niets nieuws. Nog steeds hebben talloze DGA’s, bestuurders en/of directieteams er (bijna) een dagtaak aan om te zorgen dat hun organisatie, werknemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders zo min mogelijk hinder ervaren van de mondiale gezondheidscrisis; op de korte termijn, maar niet minder op de middellange en lange termijn.

Focus op vandaag én morgen

Ook zeg ik niets nieuws als ik stel dat sterke bestuurders zich onderscheiden door zich te richten op vandaag én morgen. Aan de ene kant zorgen zij ervoor dat de organisatie op de korte termijn door kan met zijn activiteiten, aan de andere kant zorgen zij dat ook op de lange termijn de organisatie levensvatbaar en betekenisvol is. Bestuurders die zich alleen richten op de korte termijn gaan hun organisatie niet redden. Bestuurders die zich alleen richten op de lange termijn evenmin.

In een blog van KPMG kwam ik een schema tegen dat heel mooi de verschillende stadia in beeld brengt die een organisatie moet doorlopen om toekomstbestendig te zijn en te blijven; inclusief meerdere actie-/aandachtspunten per stadium.

Terecht geeft KPMG in zijn schema een grote, centrale rol aan IT-technologie. Vanuit mijn professie voeg ik hier AV-technologie aan toe. Wij zien immers dat in organisaties van allerlei omvang en uit zo’n beetje alle branches audiovisuele technologie is doorgedrongen tot het primaire proces en een belangrijke rol speelt bij de realisatie van ambities en doelstellingen. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan interactieve mogelijkheden om informatie te delen in vergader- en brainstormruimtes, maar ook aan videoconference, remote collaboration, online vergaderen etc.

Optimaliseer het IT-gebouw

De vervlechting van AV & IT blijkt ook uit het eerste aandachtspunt dat KPMG noemt in de stabiliseer-fase: het mogelijk maken van remote werken. Duidelijk is dat de meeste organisaties de stappen uit die eerste fase om de organisatie te stabiliseren zijn doorlopen. Momenteel wordt er veelal gewerkt aan maatregelen voor de middellange termijn. Centraal element daarin is het optimaliseren van de AV & IT-organisatie. Zo is het belangrijk om te zorgen voor een hybride kantooromgeving, compleet met samenwerkingsoplossingen, technologie om werkplek en vergaderruimte te reserveren etc.

Zeer waarschijnlijk is het nu de juiste tijd om te investeren in de optimalisatie van jullie AV & IT infrastructuur en te zorgen voor een naadloze synchronisatie van de kantooromgeving en de thuiswerkplek. Want, één ding is in de laatste maanden duidelijk geworden: thuiswerken is bij heel veel organisatie wel een blijvertje. Ook na corona. Kortom: kijk goed, identificeer de juiste technologie en investeer verstandig. Laat je daarbij gerust adviseren door een expert. Het gaat er natuurlijk om dat je zorgt voor die technologie die uiteindelijk leidt tot een verbetering van omzet en winstgevendheid.

Hoe ga je dat financieren? AVaaS en Sale & Lease back

Duidelijk is ook dat bij veel organisaties (het gebrek aan) cash een absolute issue wordt om de optimalisatie(s) door te voeren, als gevolg van minder opbrengsten uit verkoop, doorlopende kosten, uitgestelde betalingen door klanten, andere noodzakelijke investeringen etc. Eén van de mogelijkheden is om de AV-technologie as a service af te nemen, waarbij je alleen nog maar betaalt voor gebruik en niet meer voor bezit (abonnementsmodel). Een andere, aanvullende mogelijkheid is om vastzittend kapitaal te mobiliseren. Zijn de afgelopen maanden de investeringen zelf gefinancierd? Moet je eigenaar blijven van alle activa op de balans? Is eigendom wel de beste optie in deze moeilijke tijden? Of biedt het creëren van liquiditeit op dit moment meer toegevoegde waarde?

Overstappen van bezit naar gebruik. Maakt het mogelijk door
een Sale & Lease Back. Maar wat is dat nu eigenlijk ?

Sale & Lease Back is een financieringsoplossing, waarbij je apparatuur die je in een eerder stadium hebt gekocht en in gebruik genomen, verkoopt (tegen boekwaarde) aan een financieringspartner, om ze daarna tegen betaling van een maandbedrag te blijven gebruiken. Een Sale & Lease Back is dus een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht onmiddellijk cash te genereren uit eigen middelen. Deze financieringsvorm biedt jou het grote voordeel dat je de vrijgekomen cash meteen kan inzetten om deze moeilijke tijden te overbruggen.

De voordelen van een Sale & Lease Back?

  • Het creëert extra liquiditeit om tijdelijke reserves te kunnen opbouwen
  • Je hebt geen boekwaardeverlies op ‘verouderde’ technologie
  • Je maakt vastliggend kapitaal beschikbaar voor andere projecten
  • Je betaalt voor het gebruik en niet langer voor de eigendom; afschrijvingskosten zijn passé
  • Afhankelijk van de netto boekwaarde heeft een Sale & Lease Back een positieve invloed op je financiële ratio’s
  • Je blijft gevrijwaard van verborgen kosten aan het einde van de levensduur van de assets
  • Je vereenvoudigt de administratieve follow-up en het beheer van leveranciersfacturen
  • Je vereenvoudigt het beheer van jouw vloot van assets
  • Je kunt de financiële oplossing koppelen aan operationele en procesmatige oplossingen (helpdesk, facturatie, etc.)

We transform your assets to a monthly fee

Krachtiger kan ik het niet zeggen. Graag daag ik alle organisaties uit, die op zoek zijn naar een slimme manier om vastzittend kapitaal snel te mobiliseren om daarmee hun toekomst veilig te stellen, om contact op te nemen. Bij BIS|Econocom hebben we niet alleen de juiste technologie om het hybride kantoor te realiseren, maar ook de financieringsoplossingen om – zelfs in financieel lastige tijden – maximaal van deze én andere (!) technologie te profiteren, de eigen financiële positie te versterken etc..

Wil jij de stap zetten van eigendom naar gebruik? Zie je de voordelen en wil je hierover met een expert van gedachten wisselen? Neem dan contact met op met mij of een van mijn collega's. Wij analyseren graag samen jullie assets en vertalen deze naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Bas Heltzel

Written by Bas Heltzel

Key Account Manager

Gratis advies? BIS|Econocom helpt je graag verder:

0180 - 486 777
Vraag / Offerte