Nederland Circulair in 2050. Hoe AV-as-a-Service daaraan bijdraagt!

Nederland Circulair in 2050. Hoe AV-as-a-Service daaraan bijdraagt!

10-04-2019 Geschreven door Erwin Hout

Circulariteit is hot. En terecht. In de afgelopen 100 jaar is het aantal mensen op aarde verviervoudigd. En met een verwachte groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050 gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons op de lange termijn te bieden heeft. Om een goede, gezonde en welvarende toekomst te waarborgen, moeten we (snel) overschakelen naar een nieuw economisch systeem, waarin we veel slimmer omgaan met onze grondstoffen. Het is tijd voor circulariteit. En AV-as-a-Service draagt daaraan bij.


Diep in de haarvaten

Het circulaire besef dringt inmiddels diep door tot in de haarvaten van onze samenleving. Veel maatschappelijke en commerciële organisaties maken zich hard voor een sterke verduurzaming van ons economisch systeem. Veel burgers investeren in betere isolatie, zonne-energie, warmtepompen, duurzame producten, etc. Gelukkig doet ook de overheid een grote duit in de duurzaamheidzak met het in 2016 gestarte, Rijksbrede programma, 'Nederland Circulair in 2050'. Dit programma moet zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn.


Bron: Rijksbreed programma Circulaire Economie


Van een lijn naar een cirkel

In de ultieme circulaire economie bestaat geen afval. Momenteel is het vaak (helaas) nog zo dat wij producten maken, gebruiken en vervolgens weggooien. In een circulaire economie doen we dat anders. Daar maken we de lijn maken-gebruiken-weggooien rond. Afval is dan geen afval meer, maar dé grondstof voor nieuwe producten. En dat mes snijdt aan veel kanten: behalve grondstoffen sparen we ook het milieu, verminderen we onze CO2 footprint en stimuleren we innovatie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Overigens - en het is goed daar toch even de vinger bij te leggen - zoals uit bovenstaand schema blijkt, gaat circulariteit verder dan recycling. Veel verder.


De 8 R-en van een circulaire economie

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt met een duidelijke, schematische weergave de verschillende basisprincipes en begrippen van een circulaire economie in beeld. Centraal in deze visual (zie onder) staan de 8 R-en: Rethink & Reduce, Reuse, Repair & Remanufacturing, Recycle en Recover. Het voert te ver om in deze blog deze R-en tot in detail uit te werken, maar het komt er op neer dat vóór productie al wordt nagedacht over producten en productieproces en dat alle stappen in de productlevenscyclus gericht zijn op hergebruik van het product, hergebruik van de onderdelen en hergebruik van de grondstoffen.

Bron: Planbureau voor de leefomgeving (www.pbl.nl)


Van bezit naar gebruik

Een trend, die de circulaire economie stimuleert, is de trend van bezit naar gebruik. Overal om ons heen zien we dat onze economie meer en meer evolueert van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Toegang tot en gebruik van producten worden belangrijker dan bezit. Iedereen kent de voorbeelden van mobiele telefonie, Spotify, Netflix, de Swapfiets en het recent door Ikea geïntroduceerde "zitten-as-a-service". Deze nadruk op gebruik is onder meer het gevolg van de digitale transformatie en de snelle technologische en industriële ontwikkelingen. Waarom de trend van bezit naar gebruik de circulaire economie vooruit kan helpen, wordt in onderstaand fragment toegelicht door Ellen MacArthur.


Bron: BBC - Ellen MacArthur: Why the end of ownership would help the planet


Innovatieve as-a-service business modellen stimuleren circulariteit.

Het is duidelijk… wie dieper doordenkt ontdekt dat deze trend de circulariteit stimuleert. Ten eerste omdat producten - die voor de een verouderd zijn - voor de ander nog prima te gebruiken zijn; denk aan mobiele telefoons. Een tweede reden is dat slimme fabrikanten en/of leveranciers hun producten als dienst gaan leveren (as-a-service business model), waarbij zij zelf eigenaar blijven en de gebruiker betaalt voor zorgeloos gebruik, service en onderhoud. Daardoor hebben zij veel baat bij producten die zo goed zijn, dat ze zo min mogelijk onderhoud nodig hebben, zo lang mogelijk probleemloos functioneren én na afloop van de contractperiode een zo hoog mogelijke restwaarde hebben. Ze kunnen dan namelijk aan andere gebruikers worden aangeboden of worden verkocht aan gekwalificeerde brokers, die het materiaal verantwoord afvoeren of een 2e, 3e en 4e leven bezorgen.

Dit wordt aansprekend uitgelegd in deze documentaire met circulair visionair, Thomas Rau:


Bron: VPRO Tegenlicht


Tot slot… doe mee! voor jezelf én voor de volgende generaties. De circulaire economie biedt talrijke innovatiekansen. Laten we die samen grijpen en op die manier de circulaire economie vooruit stuwen. BIS|Econocom doet in ieder geval mee en neemt het voortouw bij de ontwikkeling van aantrekkelijke AV-as-a-Service mogelijkheden.


Verantwoording: deze blog is geïnspireerd door een blog van Hilde Janssens, Marketing & Communications Director van Econocom BeLux.Erwin Hout

Written by Erwin Hout

Marketing Director

Gratis advies? BIS|Econocom helpt je graag verder:

0180 - 486 777
Vraag / Offerte